Quinn Opportunity Partners LLC – Graham Holdings Co

Quinn Opportunity Partners LLC ownership history of Graham Holdings Co
QuarterValueSharesWeighting
Q3 2021$589
-7.1%
1,0000.0%0.04%
-2.6%
Q2 2021$634
-19.4%
1,000
-28.6%
0.04%
-22.0%
Q1 2021$787
-35.9%
1,400
-39.1%
0.05%
-51.9%
Q4 2020$1,227
1.2%
2,300
-23.3%
0.10%
-19.4%
Q3 2020$1,212
251.3%
3,000
500.0%
0.13%
200.0%
Q2 2019$345
0.9%
5000.0%0.04%
-8.5%
Q1 2019$342
6.9%
5000.0%0.05%
6.8%
Q4 2018$320
10.3%
5000.0%0.04%
7.3%
Q3 2018$290
-1.0%
5000.0%0.04%
5.1%
Q2 2018$293
-2.7%
5000.0%0.04%0.0%
Q1 2018$301
7.9%
5000.0%0.04%
-15.2%
Q4 2017$279
-7.0%
5000.0%0.05%
-9.8%
Q2 2017$3000.0%5000.0%0.05%
-26.1%
Q1 2017$300
17.2%
5000.0%0.07%
-10.4%
Q4 2016$256
-76.9%
500
-78.3%
0.08%
-80.9%
Q3 2016$1,108
-1.7%
2,3020.0%0.40%
-8.0%
Q2 2016$1,127
-24.3%
2,302
-25.8%
0.44%
-23.1%
Q1 2016$1,489
-28.6%
3,102
-27.9%
0.57%
-37.8%
Q4 2015$2,086
-44.4%
4,302
-33.8%
0.92%
-47.2%
Q3 2015$3,751
-46.3%
6,5000.0%1.74%
-47.7%
Q2 2015$6,991
30.6%
6,500
27.5%
3.32%
15.8%
Q1 2015$5,353
79.7%
5,100
47.8%
2.87%
102.2%
Q4 2014$2,9793,4501.42%