Perceptive Advisors – FERRARI NV

Perceptive Advisors ownership history of FERRARI NV
QuarterValueSharesWeighting
Q1 2021$2,596
82.4%
12,400
100.0%
0.02%
6.7%
Q4 2020$1,423
24.7%
6,2000.0%0.02%
-11.8%
Q3 2020$1,141
7.6%
6,2000.0%0.02%0.0%
Q2 2020$1,060
10.8%
6,2000.0%0.02%
-32.0%
Q1 2020$957
-6.7%
6,2000.0%0.02%
25.0%
Q4 2019$1,026
7.4%
6,2000.0%0.02%
-23.1%
Q3 2019$955
-4.6%
6,2000.0%0.03%
13.0%
Q2 2019$1,001
20.6%
6,2000.0%0.02%0.0%
Q1 2019$830
36.1%
6,2000.0%0.02%0.0%
Q4 2018$610
-28.2%
6,2000.0%0.02%0.0%
Q3 2018$849
1.4%
6,2000.0%0.02%
4.5%
Q2 2018$837
12.0%
6,2000.0%0.02%
4.8%
Q1 2018$747
14.9%
6,2000.0%0.02%
-4.5%
Q4 2017$650
-52.6%
6,200
-50.0%
0.02%
-15.4%
Q3 2017$1,370
157.0%
12,400
100.0%
0.03%
-3.7%
Q2 2017$533
15.6%
6,2000.0%0.03%
3.8%
Q1 2017$461
28.1%
6,2000.0%0.03%0.0%
Q4 2016$360
11.8%
6,2000.0%0.03%
23.8%
Q3 2016$322
26.8%
6,2000.0%0.02%
16.7%
Q2 2016$254
-1.9%
6,2000.0%0.02%
-21.7%
Q1 2016$2596,2000.02%